Dzienne warto¶ci ¶rednie

Publikacje pracowników
Zakładu Fizyki Ogólnej i Dydaktyki FizykiOd:   Do:
Szukaj:


wersja do druku


2013


1. L.Gładyszewski, T. Pieńkos - "Interferometer for receiving and recording of radio emission of the Sun at the frequency of 220 MHz", Annales UMCS, sectio AAA, vol. LXVII, 7-13.


2010


2. L.Gładyszewski - "Astronomia, obserwacje, ciekawe zjawiska w r. 2010", czasopismo "Ad Rem", wyd.: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lublin, Nr 1/2010, str. 40-41.


3. L.Gładyszewski - "Kilka uwag o nauczaniu astronomii", w : "Astronomia - nauka i wiara", materiały konferencji, tom pod red. B. Wszołka, Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza, 2010 r., str. 215 - 218.


2009


4. L. Gładyszewski, "Uwagi o nauczaniu elementów astronomii", Pismo Lubelskiego Samorz±dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: "Ad Rem", II,2009, Nr 18, str. 20-21.


2008


5. L. Gładyszewski, A. Wi¶niewski, CONTEMPORARY VIEWS ON THE UNIVERSE STRUCTURE AND EVOLUTION - HOW TO TEACH ABOUT IT AT SCHOOL, International Conferece DIDFYZ 2008, Rackova Dolina, Slovakia, 14-18.X.2008, p. 107 - 111.


2006


6. L. Gładyszewski, Fluctuation Phenomena on Metal Surface Investigated by Surface Ionization Method, Proc. of XII-th International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lwów 2006, Wydaw. Uniwersytetu Lwowskiego, 72.


7. G. Gładyszewski, D. Chocyk, A. Prószynski and T. Pieńkos, Stress evolution during intermittent deposition of metallic thin films, Microelectronic Engineering 83 (2006), 2351-2354.


8. H. Murlak-Stachura, Zestawy pytań otwartych, Fizyka - Wybór testów - Zestawy pytań zamkniętych i otwartych dla licealisów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, tom 1, wyd. Medyk, 2006.


9. H. Murlak-Stachura, Rozdział 1: Elektrostatyka, Fizyka - Wybór testów - Zestawy pytań zamkniętych i otwartych dla licealisów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, tom 2, wyd. Medyk, 2006.


2005


10. D. Chocyk, T. Zientarski, A. Proszyński, T. Pieńkos, L. Gładyszewski, G. Gładyszewski, Evolution of stress and structure in Cu thin films, Crystal Research and Technology, 40 (4/5), 2005, 509-516.


11. A. Proszyński, D. Chocyk, G. Gładyszewski, T. Pieńkos, L. Gładyszewski, Stress measurments as a function of temperature in Ag and Cu thin films, Optica Applicata, (35) 3, 2005, 517-522.


12. T. Pieńkos, L. Gładyszewski, A. Proszyński, D. Chocyk, G. Gładyszewski, Determination of surface waviness using radius of curvature measurement with laser scanning technique, Optica Applicata, (35) 3, 2005, 503-507.


13. D. Chocyk, A. Proszyński, G. Gładyszewski, T. Pieńkos, L. Gładyszewski, Post-deposition stress evolution in Cu and Ag thin films, Optica Applicata, (35) 3, 2005, 419-424.


14. M. Wiertel, E. Taranko, R. Taranko, Charge transfer dynamics in atom scattering on atoms adsorbed on metal surface: effect of electron correlations, Vacuum 78 (2005) 325 - 329.


15. Z. Wroński. "Dissociation of nitrogen in tha plasma-cathode interface of glow discharges Vacuum 78 (2005) 641-647.


16. Z. Wroński, J. Sielanko, "Glow discharge sputtering of two-component cathode target", Vacuum 78 (2005) 605-610.


17. L. Gładyszewski, T. Pieńkos, A. Wi¶niewski, Physical and astronomical tasks and Problems solved by means of computer programs, Information and Communication Technologies in Physics Education, Fakulta prirodnych vied Univerzity Konstantina Filozofa a Pobocka JSMF v Nitre (2005), 283-287.


18. E. Taranko, R. Taranko, M. Wiertel, Electron transport in multi-terminal quantum dot system, X Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, Szklarska Poręba 2005


19. Z. Rzepka, Wizualne obserwacje Marsa w opozycji A.D. 2005, Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) PTMA nr 77, Grudzień 2005, str. 18-20 plus pierwsza str. kolorowej wkładki.


20. Z. Rzepka, Czy warto obserwować czę¶ciowe zaćmienia Słońca ?, Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) PTMA nr 77, Grudzień 2005, str. 15-17.


21. Z. Rzepka, Wyniki obserwacji przej¶cia planety Wenus przed tarcz± Słońca - 8 VI 2004r , Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) PTMA nr 77, Grudzień 2005, str. 10-12.


2004


22. J. D±bek, "Formation of Ammonia Clusters in a Free Molecular Jet of Binary Mixtures", Acta Physica Polonica A, 106 (2004) 453-466.


23. L. Gładyszewski, G. Gładyszewski, T. Pieńkos, Surface ionization of the lanthanides, Vacuum, 74, 2004, 301-304.


24. R. Taranko, M. Wiertel, E. Taranko, Electron correlation effects in scattering of atom on the atom adsorbed on the metal surface, Vacuum 74 (2004) 207 - 210.


2003


25. S. Ptasińska, J. D±bek, L. Michalak, "Formation of water dimers in expanding air flow", Vacuum, 70 (2003) 403-409.


26. T. Pieńkos, L. Gładyszewski, A. Prószyński, D. Chocyk, G. Gładyszewski, F. Martin,C. Jaouen, M. Drouet, B. Lamongie, Stress development during thin film growth and its modification under ion irradiation, Vacuum, 70, 2003, 243-248.


27. T. Pieńkos, A. Proszyński, D. Chocyk, L. Gładyszewski, G. Gładyszewski, Stress development during evaporation of Cu and Ag on silicon, Microelectronic Engineering, 70, 2003, 442-446.


28. R. Taranko, E. Taranko, M. Wiertel, Charge transfer in collisions of atoms with metal surface: Influence of surface adatoms structures, Vacuum 72 (2003) 71 - 78.


29. R. Taranko, E. Taranko, M. Wiertel, Effect of an adsorbed atom on resonant charge exchange in atom scattering on metal surfaces, Acta Physica Polonica A, Vol. 103 (2003), No. 5, 483 - 497.


30. Z. Wroński, "Light emission from the cathode zone of DC glow discharge", Vacuum 70 (2003) p. 339-345.


31. Z. Wroński, J. Sielanko, J. Hereć. " Ti and Fe cathode sputtering by the glow discharge plasma", Vacuum 70 (2003) 275-284.


32. Z. Wroński, "Wahadło stożkowe", Fizyka W Szkole,nr 2 (2003).


33. Arkadiusz Wi¶niewski, Why secondary students want to study physics at university, "Innovation of Contents of Physics Education", Fakulta prirodnych vied Univerzity Konstantina Filozofa a Pobocka JSMF v Nitre (2003), 166-168.


34. A. Wi¶niewski, Whether physics teachers know and understand definitions of some basic concepts of physics, Quality Development in Teacher Education and Training, Pre-Seminar Book, Udine, Italy (2003), 83.


35. A. Wi¶niewski, Czy zagadnienia fizyki współczesnej zachęcaj± uczniów do studiowania fizyki w uczelniach wyższych, Materiały XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich, Gdańsk (2003), 241.


36. R. Taranko, E. Taranko, M. Wiertel, Rezonansowy przepływ ładunku w rozpraszaniu atomów na powierzchni metali z zaadsorbowanymi atomami zanieczyszczeń, III Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Polanica Zdrój 2003, 57.


37. B.Gładyszewska, L. Gładyszewski, F.Ja¶kowski, M.Piłat - "Fizyka z Astronomi±", podręcznik do kl. IV liceum, red. M. Piłat, WSiP, Warszawa , wyd. I (1990), kolejne wydania uaktualniane, wyd. ostatnie XI (2003).


38. W. Bulanda, M. Sowa, H. Murlak-Stachura "Ćwiczenia eksperymentalne z Fizyki" Mechanika, Termodynamika, Fizyka Molekularna, Wydawnictwa UMCS, Lublin 2003.


39. Z. Wroński, "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki: Elektryczno¶ć.", Wydawnictwo UMCSu, Lublin (2003). Skrypt: wznowienie wydania po korekcie i modyfikacji merytorycznej.


2002


40. J. D±bek, S. Ptasińska, L. Michalak, "The effect of carrier gas on formation of ammonia clusters", Annales UMCS, sectio AAA, vol. LVII, 6, 2002, p. 117-121.


41. L.Gładyszewski - "Ultra-low frequency spectra for Li ion Thermoemission noise", Optica Applicata, vol.XXXII,No 3 (2002) 235-239.


42. T. Pieńkos, L. Gładyszewski, D. Chocyk, G. Gładyszewski, F. Martin, C. Jaouen, Measurements of stress in Mo thin films during ion implantation, Optica Applicata, (XXXII) 3, 2002, 421-424.


43. Arkadiusz Wi¶niewski, Badania umiejętno¶ci rozwi±zywania prostych zadań z kinematyki przez studentów fizyki, Foton, 76 (2002), 55-58.


44. M. Wiertel, E. Taranko, R. Taranko, Influence of adsorbed atoms on the charge transfer in atom/ion - surface collision, Optica Applicata, 32 (2002), 301 - 305.


45. M. Wiertel, E. Taranko, R. Taranko, Resonant charge exchange in atom scattering on atoms adsorbed on metal surfaces, Acta Phys. Polon. A , 101 (2002), 403 - 421.


46. J. D±bek, S. Ptasińska, L. Michalak, "Wytwarzanie mikroklasterów (NH3)n i (CO2)n w mieszaninach dwuskładnikowych", Materiały VI Krajowej Konferencji Techniki Próżni, Korbielów, 23-25 wrze¶nia 2002, s. 47.


47. S. Ptasińska, J. D±bek, L. Michalak, "Some aspects of formation of ammonia micro-clusters", IV International Symposium ION 2002, Kazimierz Dolny, June 10-13, 2002, s. 135.


48. S. Ptasińska, J. D±bek, L. Michalak, "Formation of water dimers in expanding air flows", IV International Symposium ION 2002, Kazimierz Dolny, June 10-13, 2002, s.134.


49. L.Gładyszewski - "On Some Interesting Laboratory Experiments for University Students" in: "Actual Problems of Teaching and Studying Physics in Higher School", Lwów, Międzynarodowa Konferencja (2002) 43-46.


50. L.Gładyszewski - "Społeczne znaczenie nauczania astronomii", w: Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, Konferencja , Lublin UMCS, (2002), materiały pod red. R.Janiuka, str. 37-40.


51. Arkadiusz Wi¶niewski, Potoczne pogl±dy na temat zjawiska ruchu, Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, Praca pod redakcj± Ryszarda M. Janiuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2002), 139-143.


52. Arkadiusz Wi¶niewski, University students' ideas about Force and Movement, and Electric Current, Scientific and Methodological Conference "Actual Problems of Teaching and Studying Physics in Higher School", Proceedings of International Scientific and Methodological Conference, October 7-9 (2002), 154-158.


53. M. Wiertel, E. Taranko, R. Taranko, Wpływ zaadsorbowanych na powierzchni atomów na proces przepływu ładunku w zderzeniach atomów/jonów z powierzchni± metali, IX Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, Szklarska Poręba 2002


54. Z. Rzepka, Zastosowanie przerzutnika monostabilnego UCY 74121 w astrofotografii (Application of the Mono-flop UCY Type 74121 in Astrophotography), Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) PTMA nr 59 (68), Wrzesień 2002, str. 31-36.


55. W. Korczak, S. Krawczyk, H. Murlak - Stachura, M. Wiertel, A. Wi¶niewski, Z. Wroński, Zadania z fizyki, Wydawnictwo UMCS, 2002 (wydanie 2).


2001


56. L. Michalak, J. D±bek, "Spektrometria mas klasterów gazowych", Elektronika, 8-9 (2001) 70-73.


57. J. D±bek, L. Michalak, "Size-dependent fragmentation of carbon dioxide clusters", Vacuum, 63 (2001) 555-560.


58. J. D±bek, L. Michalak, A. Pelc, "Wytwarzanie i badania masowo-spektrometryczne klasterów gazowych", Eksploatacja i niezawodno¶ć, 7 (2000) 10-18, (ukazało się w druku w 2001 r.).


59. R. Zawisza, L. Gładyszewski, "Nie taka analogia straszna...", Fizyka w Szkole nr 3, 2001, 145-153.


60. M. Wiertel, E. Taranko, R. Taranko, Rezonansowy przepływ ładunku w zderzeniach atomów z powierzchni± pokryt± adsorbatem, Elektronika, 8-9 (2001), 45 - 47.


61. Z. Wroński, "Plasma of the Cathode Zone of Glow Discharges and Its Interaction with the Cathode Surface"; Vacuum vol. 63 (2001) 535.


62. Z. Wroński, "Interaction of a glow discharge plasma with a solid surface", Eksploatacja i Niezawodno¶ć, PAN, nr 2-3 (2001) p. 104-113.


63. J. Hereć, Z. Wroński. "Experimental And Theoretical Studies Of N2+ions/Ti Cathode Interaction In A Glow Discharge," Elektronika, nr 3 (2001) 39.


64. J. Hereć, J. Sielanko, Z. Wroński, "Monte-Carlo simulation of ion-cathode surface interaction in the plasma of glow dischrages", Vacuum, vol. 63 (2001) 507.


65. J. D±bek L. Michalak, "Wpływ gazu no¶nego na proces klasteryzacji", Materiały II Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego 13-17 maja 2001, Warszawa, Instytut Fizyki PAN, s. 52.


66. L.Gładyszewski - "Social Importance of Teaching Astronomy" in: Objectives of Teaching Physics in the New Millenium , 12 Międzynarodowa Konferencja "Didfyz 2000", Rackova Dolina , Słowacja, 18-21.X.2000, ed.NITRA, (2001) 79-82.


67. Arkadiusz Wi¶niewski, Content or Emotion - The Main Purpose of Education of Physics, Objectives of teaching physics in the new millennium, Nitra (2001), 273-278.


68. M.Wiertel, E.Taranko, R.Taranko, Rezonansowy przepływ ładunku w zderzeniach atomów z powierzchni± pokryt± adsorbatem, II Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Warszawa, 13-17 maja 2001 - ogólna prezentacja


69. Z. Wroński, J. Hereć, "Experimental And Theoretical Studies Of N2+ions/Al Cathode interaction In A Glow Discharge", Materiały konferencji: International Symposium Plasma 2001'"Research and Application of Plasmas", W-wa, 19-21 VIII (2001), Komunikat dostępny w internecie i na dyskach CCD.


70. B.Gładyszewska, L.Gładyszewski, F.Ja¶kowski - "Fizyka 2", podręcznik dla nauczyciela, wyd. WSiP, Warszawa (2001).


2000


71. E. Jartych, J.K. Żurawicz, D Chocyk, T. Pieńkos, G. Gładyszewski, Hyperfine interfractions and internal stresses in electrodeposited thin iron layers., Molecular Physics Reports, 30, 2000, 73.


72. D. Chocyk, G. Gładyszewski, T. Pieńkos, L. Gładyszewski, Strain in multilayered systems and its influence on asymmetric x-ray diffraction profiles, Electron Technology, 33, 2000, 329-333.


73. L. Gładyszewski, E. Krukar, A. Kuć, T. Pieńkos, Statistical studies of the solar radio emission in the years 1985-2000 at 220 MHz, Annales UMCS, VOL. L V/L VI, 3, 2000, 27-32.


74. T. Pieńkos, L. Gładyszewski, D. Chocyk, G. Gładyszewski, Stress relaxation effects in Ag/Pd superlattices at initial stages of ion beam mixing, Materials Science and Engineering A, 288, 2000, 266-269.


75. Z. Rzepka, Amatorska służba czasu w obserwacjach zaćmień Słońca, Vademecum Miło¶nika Astronomii nr 1-2000, str. 16-17.


76. Z. Rzepka, Służba czasu miło¶nika astronomii, Vademecum Miło¶nika Astronomii nr 2-2000, str. 14-16.


77. Arkadiusz Wi¶niewski, Pogl±dy uczniów klas VI na przyczyny spoczynku i ruchu ciał, Fizyka w Szkole, 256, XLVI, 4 (2000), 186-189.


78. M. Wiertel, E. Taranko, R. Taranko, Non - adiabatic effects in atom scattering on surfaces, Electron Technology, vol. 33, no. 3 (2000), 323 - 328.


79. Z. Wroński, "Study of Fundamental Processes Affecting the Structure of the Cathode Zone of Nitrogen/titanium DC Discharge"; J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 33 (2000) p. 414-425.


80. J. D±bek, L. Michalak, "Production and study of carbon dioxide clusters", III International Symposium - Ion implantation and other application of ions and electrons, Kazimierz Dolny,12-15 June, 2000, 26.


81. J. D±bek, L. Michalak, "Badanie procesów fragmentacji klasterów dwutlenku węgla", Streszczenia referatów i komunikatów, VII Konferencja naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22 wrze¶nia 2000, TP 10.


82. D. Chocyk, G. Gładyszewski, T. Pieńkos and L. Gładyszewski, Strain in Multilayered Systems and Its Influence on Asymmetric X-ray Diffraction Profiles, IF UMCS Annual Report, 2000, 101-102.


83. T. Pieńkos, L. Gładyszewski, D. Chocyk and G. Gładyszewski, Determination of strain and stress in thin films using curvature measurements, IF UMCS Annual Report, 2000, 107-108.


84. Z. Rzepka, Zegary DCF w amatorskiej służbie czasu (DCF Clocs in the Amateur Timekeeping), Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA nr 52 (61), lipiec 2000, str. 11-16.


85. B.Gładyszewska, L.Gładyszewski, F.Ja¶kowski - "Fizyka 2", podręcznik dla 2 kl. gimnazjum, wyd. WSiP, Warszawa (2000).


1999


86. J. D±bek, L. Michalak, "Study of CO2 Clusters by Mass Spectrometry", Nukleonika, 44 (1999) 293-298.


87. J. D±bek, L. Michalak, "Wytwarzanie i detekcja klasterów (CO2)n" , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektronika, z. 123 (1999) 123-126.


88. Z. Rzepka, Wyznaczanie współrzędnych geograficznych miejsca obserwacji, Vademecum Miło¶nika Astronomii nr 3-1999, str. 14-16.


89. M.Wiertel, R.Taranko, E.Taranko, Charge Transfer dynamics in atom - metal surface collisions, Acta. Phys. Polon. A, 1999, vol. 96, 691-704.


90. R. Layberry, Z. Wroński, C. Pearce, J. Sullivan, "A model of capacitively coupled rf CH4 /H2 plasma for II-V Semiconductor Etching Application"; J. Phys. D: vol. 32 (1999) 1857.


91. J. D±bek, L. Michalak, "Wytwarzanie i detekcja klasterów (CO2)n" , Materiały V Krajowej Konferencji Technika Próżni, 9-11 czerwca 1999, Borki k/ Tomaszowa Maz., 1999, 48.


92. L.Gładyszewski - "Efekty izotopowe w zjawisku termoemisji jonowej", Techniki Jonowe 99, VI Konferencja, Szklarska Poręba 1999, Instytut Techniki Mikrosystemów, Wrocław (1999) 58-60.


93. H. Murlak-Stachura, Piotr Smoleń, "Badanie jonów po¶wiaty ujemnej wyładowania jarzeniowego", VI Ogólnopolskie Seminarium "Techniki Jonowe" Szklarska Poręba 1999,109.


94. T. Pieńkos, L. Gładyszewski, D. Chocyk and G. Gładyszewski, Determination of Strain and Stress in Thin Films Using Curvature Measurements, Fifth International Conference on Intermolecular Interactions in Matter, 2-4 September 1999, Lublin, 1999, 113-116.


95. Arkadiusz Wi¶niewski, Pogl±dy uczniów klas VI na przyczyny spoczynku i ruchu ciał, Problemy Studiów Nauczycielskich 20, Wiedza fizyczna i jej przekaz, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków (1999), 131-136.


96. M.Wiertel, E.Taranko, R.Taranko, Dynamika przepływu ładunku w procesie rozpraszania atomów / jonów na powierzchni metali, materiały VII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, 15-18 wrze¶nia 1999, Kazimierz Dolny, 68


97. R.Taranko, E.Taranko, M.Wiertel, Generalized Anderson-Newns Model in description of the charge transfer in atom-surface collision: mean-field treatment, Abstr. of VIII-th Symposium on Surface Physics, 28.06-2.07.1999, Trest Castle


98. R. Layberry, Z. Wroński, S. saied, J. Sullivan, C. Pearce, "Characterisatiopn of RF CH4/H2 plasma for Solid Modification"; Contributed Papers vol. III, of XXIV Conference On Phenomena In Ionized Gases, Warsaw (1999) p. 17.


99. Z. Wroński, "Space Distribution Of Line Intensity Of Light Emitted By The Cathode Zone Of A DC Nitrogen/Titanium Discharge", Contributed Papers vol. III, of XXIV International Conference On Phenomena In Ionized Gases, Warsaw (1999) p. 71.


100. J. D±bek, L. Michalak, The fragmentation processee of carbon dioxide clusters, Annual Report IF UMCS 1999, 79-80


101. J. D±bek, L. Michalak, "Carbon dioxide as a test gas in cluster beam experiments", , Annual Report IF UMCS 1999, 77-78.


102. T.Pieńkos, L.Gładyszewski, D.Chocyk, G.Gładyszewski - "Determination of Strain and Stress in Thin Films Using Curvature Measurements" IF UMCS Report (1999) 107-108.


103. L.Gładyszewski - "Ultra-Low Frequency Spectra for Alkali Ion Thermoemission Fluctuations" IF UMCS Report (1999) 105-106.


104. L.Gładyszewski - "The 220 MHz Solar Radio Emission in the Year 1999" IF UMCS Report (1999) 103-104.


105. D. Chocyk, G. Gładyszewski, T. Pieńkos and L. Gładyszewski, S. Labat, P. Gergaud, Structure Characterization of Superlattices using X-ray diffraction, Report of Institute of Physics of Technical University of Lublin, 1999, 71-76.


106. T. Pieńkos, L. Gładyszewski, D. Chocyk and G. Gładyszewski, Limits of Structural Refinement of Superlattices from X-ray Diffraction, IF UMCS Annual Report, 1999, 111-112.


107. D. Chocyk, G. Gładyszewski, T. Pieńkos and L. Gładyszewski, 3D Monte Carlo Simulation of Superlattice Structures: Nonspecular X-ray Scattering Profiles, IF UMCS Annual Report, 1999, 105-106.


108. Arkadiusz Wi¶niewski, Using graphs to solve simple cinematic problems, Institute of Physics Maria Curie - Skłodowska University Annual Report (1999), 109-110.


109. R.Taranko, E.Taranko, M.Wiertel, Mean-field treatment of charge transfer in atom- surface collisions, Institute of Physics UMCS Annual Report 1999, 41


110. M.Wiertel, E.Taranko, R.Taranko, Non - local and local effects in charge transfer in atom-surface collisions, Institute of Physics UMCS Annual Report 1999, 43


111. W. Korczak, St. Krawczyk, H. Murlak-Stachura, M. Wiertel, A. Wi¶niewski, Z. Wroński, "Zadania z fizyki", Wydawnictwo UMCSu, Lublin (1999).


1998


112. J. D±bek, L. Michalak, A. Pelc, "The source of gaseous clusters for mass-spectrometric investigations", Annales UMCS, Sectio AAA, LII/LIII (1997/1998), 15-23.


113. L.Gładyszewski, A. Reszka - "Statistical Properties of Ion Pulse Emission of Natural Impurities from Tungsten Investigated at High Temperatures", Electron Technology, 31, No 3/4, Warszawa (1998) 499-501.


114. Z. Wroński, H. Murlak-Stachura, "The energy distributions of major ions in the cathode zone of a strongly abnormal nitrogen DC glow discharge" Vacuum vol. 49, Nr 2, p. 97, 1998.


115. H. Murlak-Stachura, P. Smoleń, "Rozkład energetyczny jonów po¶wiaty ujemnej wyładowania jarzeniowego" Annales UMCS, vol. LII/LIII, 7, 1997/1998, 69.


116. Z. Rzepka, Niezależna metoda nastawiania nachylenia osi godzinnej w montażu paralaktycznym, Vademecum Miło¶nika Astronomii nr 4-1998, str. 14-18, plus wew. str. okładki.


117. J. D±bek, L. Michalak, "Masowo-spektrometryczne badania klasterów CO2", Streszczenia Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Kraków, 25-30 maja, 1998, P.I.2..


118. J. D±bek, L. Michalak, "Masowo-spektrometryczne badania klasterów gazowych", Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, 25- 27 maja, Kraków 1998, 93-98.


119. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński, "Experimental studies, of mass-energy distribution of ions produced in the cathody sheat of DC glow discharge" 19 th (SPIG) Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, August 31-September 4 1998, Zlatibor Yugoslavia, Contributed Papers, 481.


120. D. Chocyk, T. Pieńkos, G. Gładyszewski, Symulacje Monte Carlo trójwymiarowych struktur wielowarstwowych: widma niespekularnego rozpraszania promieni X, Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, 25-27 Maja 1998, Kraków, 1998, 337.


121. T. Pieńkos, D. Chocyk, G. Gładyszewski, S. Labat, P. Gergaud, O. Thomas, Ograniczenia w okre¶laniu struktury supersieci na podstawie widma dyfrakcyjnego promieni rentgenowskich, Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, 25-27 Maja 1998, Kraków, 1998, 343.


122. L.Gładyszewski, M.Wiertel, Potassium ion thermoemission from thick layers of adsorbate and its fluctuations, Abstr.of 19-th International Seminar on Surface Physics, Polanica Zdrój, 15-19 June 1998, C-18


123. Z. Wroński, "Studies of Cathode Zone Plasma and Its Interaction with Cathode Surface", Proc. of 19th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Aug. 31-Sep. 4, 1998, Zlatibor, Yugoslavia, 357.


124. Z. Wroński, J. Hereć, J. Sielanko, "Space distribution of Cathode Material Sputtered into the Plasma Phase of a DC Glow Discharge"; Contributed Papers of 19th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, 31 Aug. - 4 Sep. (1998), Zlatibor Yugoslavia, p. 477-480.


125. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński, "Experimental Studies of Mass-energy Distribution of Ions Produced in the Cathode Sheath of DC Glow Discharge"; Contributed Papers of the Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, 31 Aug. - 4 Sep. (1998), Zlatibor Yugoslavia, p. 481-484


126. J. D±bek, L. Michalak, "Production and Study of Carbon Dioxide Clusters", , Annual Report IF UMCS 1998, 89-90.


127. D.Chocyk, G.Gładyszewski, T.Pieńkos, L.Gładyszewski - "3D Monte Carlo Simulation of Superlattice Structures: Nonspecular X-ray Scattering Profiles" IF UMCS Report (1998) 105-106.


128. L.Gładyszewski - "The 220 MHz Solar Radio Emission in the Year 1998" IF UMCS Report (1998) 107-108.


129. T.Pieńkos, L.Gładyszewski, D.Chocyk, G.Gładyszewski - "Limits of Structural Refinement of Superlattices from X-ray Diffraction" IF UMCS Report (1998) 111-112.


130. H. Murlak-Stachura, Piotr Smoleń, "Experimental Studies of Energy Distribution of Ions Extraction from the Negative Glow of DC Glow Discharge", IP Annal Report 1998, 109.


131. Arkadiusz Wi¶niewski, Physics Students and Teachers' Conception of Force, Institute of Physics Maria Curie - Skłodowska University Annual Report (1998), 113-114.


132. M.Wiertel, R.Taranko, E.Taranko, Theory of Time - Dependent Generalized Anderson-Newns Model. The Hartree-Fock Approximation for Intra-Atomic Coulomb Interaction and Correlated Hopping, Institute of Physics UMCS Annual Report 1998, 53


133. Z. Rzepka, M. Zawilski, Obserwacje zaćmień - rozdział 9, str. 103-121, w Poradniku Obserwatora Pozycji i Zakryć, Zbiorowe (R. Fangor, Z. Rzepka, M. Zawilski, L. Benedyktowicz, S. Kruczkowski, J. Wiland) pod red. M. Zawilskiego, wyd. PTMA, Kraków 1998, wyd. II, zmienione.


1997


134. J. D±bek, L. Michalak: "Klastery - nowy materiał badawczy w spektrometrii mas", Elektronika XXXVIII 5 (1997) 29-31.


135. L. Gładyszewski - "Zastosowanie metody fluktuacji pr±dów termoemisji jonowej do badań niektórych efektów na powierzchni ciała stałego",Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno - Rolniczej, Bydgoszcz, vol. 206, Fizyka (1997) 103-112.


136. L. Gładyszewski - "Surface Diffusion of the Alkali Isotopes on Tungsten", Vacuum, Vol. 48 (1997) 185-186.


137. L. Gładyszewski, M. Wiertel - "Alkali Ions - Metal Surface Interaction Energy", Electron Technology, Warszawa, Vol. 30, No. 2 (1997) 228-230.


138. L. Gładyszewski - "Surface Diffusion Investigated by Ion Current Noise Method", Czechoslovak Journal of Physics, 47, No. 4 (1997) 397-401.


139. Z. Rzepka, Obserwacje fotograficzne całkowitego zaćmienia Księżyca, Urania nr 10 (670), 1997, str. 282-283 plus wew. str. okładki.


140. Arkadiusz Wi¶niewski, Wiedza czy emocje celem kształcenia ogólnego w zakresie fizyki, Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 10, Perspektywy kształcenia Nauczycieli fizyki pod redakcj± Władysława Błasiaka, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków (1997), 127-131.


141. M.Wiertel, Adsorpcja metali alkalicznych na podłożach metalicznych, Annales UMCS, sectio AAA, vol. LII/LIII, 9, 1997/1998,62.


142. J. D±bek, L. Michalak, A. Pelc, "The double-focussing sector field mass spectrometer for investigations of gaseous clusters", Extended Abstracts of the 7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia, 26-29 May 1997, Debrecen, Hungary, 259-260.


143. J. D±bek, L. Michalak, A. Pelc, "Masowo - spektrometryczne badania klasterów gazowych", Materiały VI Konferencji Naukowej Technologia Elektronowa ELTE '97, 6-9 Maj 1997, Krynica (1997), 2, 281-284.


144. L. Gładyszewski - "Radioteleskop jako ćwiczenie w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii w Lublinie", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Fizyka, Vol. 27 (1997) 95-102.


145. Z. Wroński, H. Murlak-Stachura, "Study of ions/cathode interaction for nitrogen/aluminium DC glow discharge" International Symposium Plasma`97 Jarmołtówek/ k. Opola 1997, Contributed Papers p. 259.


146. Z. Wroński, H. Murlak-Stachura "Study of Ions/Cathode Interaction For Nitrogen/ Aluminium DC Glow Discharge". Contributed Papers of Iternational Symposium Plasma'97 Jarnołtówek, June 10-12 (1997) p. 259.


147. Z. Wroński, J. R. Layberry, J. L Sullivan, C. G. Perace, Sielanko, "Computer Simulation of Cross Section of Complex Molecules Interaction", Contributed Papers of Iternational Symposium; Plasma'97, Jarnołtówek, June 10-12 (1997) 50.


148. J. D±bek, L. Michalak, A. Pelc, "Mass spectrometric Study of CO2 Ion Clusters", Annual Report IF UMCS 1997, 87-88.


149. A. Pelc, L. Michalak, J. D±bek "Mass Spectrometric Investigations of Argon Clusters", Annual Report IF UMCS 1997, 85-86.


150. L.Gładyszewski - "Surface Diffusion of Magnesium Isotopes on Tungsten" IF UMCS Report (1997) 107-108.


151. M.Wiertel, L.Gładyszewski - "Potassium Ion Thermoemission from Thick Layers of Adsorbate and its Fluctuations" IF UMCS Report (1997) 103-104.


152. L.Gładyszewski, M. Wiertel - "Ion Desorption Energies for Alkali Atoms from Tungsten, Tantalum and Rhenium" IF UMCS Report (1997) 105-106.


153. L.Gładyszewski - "The 220 MHz Solar Radio Emission in the Year 1997" IF UMCS Report (1997) 109-110.


154. L.Gładyszewski - "Potassium Cluster Ions in Pulse Thermoemission of Impurities" IF UMCS Report (1997) 107-108.


155. L.Gładyszewski - "The 220 MHz Solar Radio Emission in the Year 1996" IF UMCS Report (1997) 109-110.


156. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński, "Interaction of Ions/Cathode for Nitrogen/Aluminium DC Glow Discharge" IP Annual Report 1997, 117.


157. L. Gładyszewski i T. Pieńkos, Solar Radio Emission in the Years 1985-1997 and its Statistical Parameters, IF UMCS Annual Report, 1997, 105-106.


158. Arkadiusz Wi¶niewski, Wpływ jednoczesnego studiowania diagramów sił i diagramów kinematycznych na umiejętno¶ć rozwi±zywania zadań z dynamiki przez studentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole (1997), 103-110.


159. Arkadiusz Wi¶niewski, Children's Views on Causes of Rest and Motion of a Body , Institute of Physics Maria Curie - Skłodowska University Annual Report (1997), 119-120.


160. Arkadiusz Wi¶niewski, Badania nad optymalizacj± studiowania podstaw fizyki na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych, Badania jako¶ci kształcenia na wybranych kierunkach studiów w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie pod redakcj± Jana Szynala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin (1997), 157-174.


1996


161. L. Gładyszewski - "Statistical Studies of the Ion Thermoemission Fluctuations", Electron Technology, 29 (1996) No. 2/3, Warszawa, p. 126-128.


162. L. Gładyszewski, A. Wi¶niewski - "Fluctuation Phenomena on Metal Surfaces", [in:] Teaching the Science of Condensed Matter and New Materials, Ed. "Forum", Udine, Italy (1996) 464-465.


163. B. Gładyszewska, L. Gładyszewski - "Profesor Maksymilian Piłat - nauczyciel i wychowawca", Annales UMCS, sec. AAA, vol. L/LI (1995/1996) str.25-31.


164. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński "The Mass-energy Spectrum of Nitrogen Ions Bombarding the Glow Discharge Cathode" Annales UMCS, sec. AAA, L/LI 1995/1996, 159.


165. Arkadiusz Wi¶niewski, Konstruktywistyczne nauczanie na przykładzie dynamiki niutonowskiej, Annales UMCS, sec. AAA, L/LI (1995/1996), 45-53.


166. Z. Wroński, J. Sielanko, J. L. Sullivan, "Studies of light emission from cathode material in the plasma phase of a glow discharge", J. Phys. D: Appl. Physics, vol. 29 (1996) 1509.


167. Z. Wroński, J. Sielanko, "Oddziaływanie jonów plazmy generowanych w ciemni Crookes'a z powierzchni± katody wyładowania stałopr±dowego", praca zgłoszona do wydania w "Annales UMCS" (11 stron matriałów).


168. J. D±bek, L. Michalak, "Podwójnie ogniskuj±cy spektrometr mas do badań klasterów gazowych", IV Krajowa Konferencja Techniki Próżni, 16-19 X, 1996, Bachotek k/Brodnicy, Materialy konferencyjne, s.33.


169. L. Gładyszewski - "Badanie termoemisji jonowej i jej fluktuacji", Materiały konferencji "Techniki Jonowe 96", Szklarska Poręba, Wyd. Instytutu Technologii Elektronowej, (1996) str. 51-54.


170. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński "The Mass-energy Spectrum of Nitrogen Ions Bombarding the Glow Discharge Cathode" V Ogólnopolskie Seminarium "Techniki Jonowe", Szklarska Poręba 1996, 93.


171. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński "Mass-energy Distributions of Nitrogen Ions Bombarding the Glow Discharge Cathode" Thirteenth European Sectional Conference on Atomic and Molecular Physics of Jonized Gases, Poprad Slovakia 1996, Contrib. Papers, 469.


172. W. A. Kamiński and T. Pieńkos, Neural Networks and Nuclear Properties, Colloquia in Artifical Intelligence Theory and Applications, December 1996, ŁódĽ, 1996, 49.


173. Arkadiusz Wi¶niewski, Wiedza czy emocje celem kształcenia ogólnego w zakresie fizyki, Perspektywy Kształcenia Nauczycieli Fizyki, Konferencja Dydaktyki Fizyki - Abstrakty (1996), 7.


174. Arkadiusz Wi¶niewski, Badanie rozumienia praw i pojęć z mechaniki, Materiały I Jesiennej Sesji Zamkowej Podstawowe Problemy Diagnostyki Edukacyjnej (1996), 53-57.


175. M.Wiertel, L.Gładyszewski, Badanie oddziaływania termicznie desorbowanych jonów z powierzchni± metali, materiały IV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, 18-21 wrze¶nia 1996, Kazimierz Dolny, 69


176. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński, "Mass-Energy Distribution of Nitrogen Ions Bombarding The glow discharge cathode", Europhysics Conference Abstract, vol. 20E, part B, (1996) p. 469.


177. Z. Wroński, J. Sielanko," Studies of the Presence of a Cathode Material Sputtered into the Plasma Phase of Glow a Discharge", Europhysics Conference Abstract, vol. 20E, part B, (1996) p. 471.


178. H. Murlak-Stuchara, Z. Wroński, "Mass-energy Distributions of Nitrogen Ions Bombarding the Glow Discharge Cathode" IP Annual Report 1996, 113.


179. Arkadiusz Wi¶niewski, Purpose of Education of Physics - Content or Emotions?, , Institute of Physics Maria Curie - Skłodowska University Annual Report (1996), 115-116.


180. L.Gładyszewski, M.Wiertel, Ion Desorption Energies for Alkali Atoms from Tungsten, Tantalum and Rhenium, Institute of Physics UMCS Annual Report 1996, 105


181. L. Gładyszewski - "Statistical Studies of the Ion Thermoemission Fluctuation, [in:] Vacuum, Electron and Ion Technologies, Ed. "Nova", USA (1996) 56-63.


182. Arkadiusz Wi¶niewski, Kwestionariusz testowy, Uzdolnienia fizykalne dzieci, WODN Legnica (1996), 43-44.


1995


183. L. Gładyszewski - "Determination of the Alkali Ions-Metal Surface Interaction Energy", Vacuum, Vol. 46 (1995) 407-409.


184. L. Gładyszewski - "O niektórych statystycznych wła¶ciwo¶ciach fluktuacji pr±dów termoemisji jonowej", I Seminarium: "Metody kwantowe w fizyce i chemii powierzchni", Lubliniec 1985, Wyd. WSP Częstochowa (1995), str. 119-131.


185. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński "Distribution Functions of Ions from Positive Column of Glow Discharge" 2nd National Symposium Plasma`95, Warsaw 1995.


186. L. Gładyszewski, A. Wi¶niewski, Fluctuation Phenomena on Metal Surfaces, Teaching the Science of Condensed matter and new materials, University of Udine, Italy, 24-30 August (1995), C7.


187. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński, "Distribution function of ions from positive column of glow discharge", Contributed Papers 2nd National Symposium "Plasma'95", Warszawa, June 26 -28 (1995) 221.


188. Z. Donko, Z. Wroński, "Energy distribution of positive ions in the cathode fall of a He-Ne mixture glow discharge", Contributed Papers of 2nd National Symposium "Plasma'95", Warszawa, June 26 -28 (1995) 217.


189. Z. Wroński, J. Sielanko, S.O.Saied, J.L. Sullivan, "The Studies of the Presence of the Cathode material in The Plasma Phase of Glow Discharges", Contributed Papers of 2nd National Symposium "Plasma'95", Warszawa, June 26 -28 (1995) 213.


190. S. O. Saied, Z. Wroński, J. Sielanko, "Comparision of XPS measurements and computer simulation of high dose low energyn nitrogen implantation in aluminium", Contributed Papers of 2nd National Symposium "Plasma'95", Warszawa, June 26 -28 (1995) 129.


191. L.Gładyszewski, A.Wi¶niewski - "Fluctuation Phenomena on Metal Surface" IF UMCS Report (1995) 85-86.


192. L.Gładyszewski - "Statistical Studies of the Solar Radio Emission in the Years 1985-1995 at 220 MHz" IF UMCS Report (1995) 87-88.


193. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński "Distribution Function of Ions from Positive Column of Glow Discharge" IF UMCS Report 1995, 89.


194. A. Wi¶niewski, Studies of Understanding the First Law of Thermodynamics among University Students of Physics, I. F. UMCS Report (1995), 91-92.


195. Z. Wroński, "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki; Elektryczno¶ć", Wydawnictwo UMCSu, Lublin (1995).


1994


196. B. Gładyszewska, A. Wi¶niewski, M. Piłat - "Wiedza informacyjna czy umiejętno¶ci celem kształcenia ogólnego z zakresu fizyki", cz.II, Materiały konferencji: Dylematy Nauczania Fizyki. Jak zwiększyć zainteresowania uczniów fizyk±, tom.II, Kraków (1994).


197. A. Wi¶niewski, B. Gładyszewska, M. Piłat - "Wiedza informacyjna czy umiejętno¶ci celem kształcenia ogólnego z zakresu fizyki", cz.I, materiały konferencji: Dylematy nauczania fizyki. Jak zwiększyć zainteresowania uczniów fizyk±, tom I, Kraków (1994).


198. L. Gładyszewski - "Thermoemission of Ce+ Ions and its Fluctuations", Int. J. Mass. Spectr. and Ion Proc.,Vol. 140 (1994) 123-126.


199. L. Gładyszewski - "Ionization Degree for Alkali Atoms on a Rhenium Surface", Vacuum, Vol. 45, No 2/3 (1994) 289-291.


200. A. Wi¶niewski, B. Gładyszewska, M. Piłat, Wiedza informacyjna czy umiejętno¶ci - celem kształcenia ogólnego w zakresie fizyki, czę¶ć I, Jak zwiększyć zainteresowanie fizyk±, Dylematy Nauczania Fizyki, Tom I (1994), 108-113.


201. Z. Wroński, J. L. Sullivan, C. G. Pearce, Energy distribution of heavy particles generated in the cathode fall of a gas mixture glow discharge", J. Phys. D:, Appl, Phys. vol. 2, p. 533, (1994).


202. Z. Wroński, S. O. Saied, J. L. Sullivan, " Energy spectra of heavy particles bombarding the cathode surface in a dc glow discharge and its effect on low energy implantation", Vacuum, vol. 45, p. 591, (1994).


203. L. Gładyszewski - "Wyznaczanie zawarto¶ci potasu metod± rozcieńczenia izotopowego", Konfer. datowania minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin, 27-28.X.1994, Wyd. UMCS, Lublin (1994) str. 31-34.


204. B. Gładyszewska, A. Wi¶niewski, M. Piłat, Wiedza informacyjna czy umiejętno¶ci - celem kształcenia ogólnego w zakresie fizyki, czę¶ć II, Jak zwiększyć zainteresowanie fizyk±, Dylematy Nauczania Fizyki, Tom I (1994), 114-119.


205. J. L. Sullivan, Z. Wroński, S. O. Saied, J. Sielanko, "Implantacja Jonów Azotu Do Aluminium", Materiały V Konfersencji Naukowej "Technologia Elektronowa ELTE'94", Szczyrk 20.04 - 23.04 (1994).


206. L.Gładyszewski - "The 220 MHz Radio Emission in the Year 1994" IF UMCS Report (1994) 137-138.


207. L.Gładyszewski - "Statistical Analysis of the Solar Radio Emission at 220 MHz in the Years 1985-1994" IF UMCS Report (1994) 135-136.


208. A. Wi¶niewski, A Consideration of two Mechanics Problems, I. F. UMCS Report (1994), 95-96.


209. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński, "Distribution functions of ions from negative of glow* discharge", I.F. UMCS Raport, p. 93, (1994).


210. Z. Wroński, J. Sielanko, J.L. Sullivan, "The presence of cathode material in the plasma phase of the glow discharge", I.F. UMCS Raport, p. 97, (1994).


1993


211. A. Wi¶niewski, B. Gładyszewska, M. Piłat - "Badania rozumienia podstawowych pojęć fizycznych", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Physica, ŁódĽ , Nr 17 (1993).


212. L. Gładyszewski - "Charge Transfer Activation Energy for Alkali Atoms on Re and Ta", Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 43, No. 9/10 (1993) 911-915.


213. L. Gładyszewski - "O fluktuacjach, przyczynach ich powstawania, wła¶ciwo¶ciach i skutkach istnienia", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XLVIII (1993) 1-14.


214. A. Wi¶niewski, B. Gładyszewska, M. Piłat, Badania rozumienia pewnych podstawowych pojęć fizycznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Physica 17 (1993), 3-8.


215. B. Gładyszewska, A. Wi¶niewski, M. Piłat, Badania rozumienia wykresów i umiejętno¶ci ich wykorzystania w rozwi±zywaniu zadań graficznych, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, Sectio AAA Physica, vol. XLVIII (1993), Lublin, 55-58.


216. Z. Wroński, S. O. Saied, J. L. Sullivan, C. G. Pearce, "A study of policrystalline copper cathode surfaces subject to dc glow discharge", Vacuum, vol. 44, p. 1161, (1993).


217. Z. Wroński, H. Murlak-Stachura, M. Piłat "Spektrum energetyczne jonów po¶wiaty ujemnej wyładowania w gazie" I Symposium Plasma`93, Warsaw, Poland, 266, 1993.


218. Z . Wroński, H. Murlak-Stachura, M. Piłat, "Spektrum energetyczne jonów po¶wiaty ujemnej wyładowania w gazie", Sympozjum Naukowe PLAZMA '93; Badania i zastosowania plazmy, Warszawa 29-30 IX (1993) 266.


219. Z . Wroński, J.L. Sullivan, "Energy Spectrum of Heavy Particles Bombarding the Cathode Surface of Glow Discharge and its Effect on Low Energy Implantation", Sympozjum Naukowe PLAZMA '93; Badania i zastosowania plazmy, Warszawa 29-30 IX (1993) 88.


220. L.Gładyszewski - " The Solar Radio Emission in the Year 1993" IF UMCS Report (1993) `123-124.


221. L.Gładyszewski - "The Influence of Oxygen on the Surface Ionization of Cerium on Tungsten" IF UMCS Report (1993) 125-126.


222. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński "Distribution Functions of Ions from Negative Glow of Glow Discharge" IF UMCS Report 1994, 93.


223. B. Gładyszewska, A. Wi¶niewski, M. Piłat, Studies of Understanding of Definitions of Some Basic Concepts of Physics, I. F. UMCS Report (1993), 117-118.


224. A. Wi¶niewski, Using the Free Body Diagrams and the Kinematics Diagrams for Teaching Newton's Laws of Motion, I. F. UMCS Report (1993), 115-116.


225. B. Gładyszewska, A. Wi¶niewski, M. Piłat, Students Difficulties in Interpreting Graphs in Physics, I. F. UMCS Report (1993), 113-114.


226. J. Sullivan, Z. Wroński, S. O. Saied, J. Sielanko, "The high dose low-energy nitrogen * implantation into aluminium; XPS measurements", I.F. UMCS Raport, p. 99, (1993).


227. B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski, M. Piłat - "Fizyka 8-podręcznik dla 8 kl. szk.podstawowej", wyd. I, WSiP, Warszawa (1993); wyd. II popraw. (1994), wyd. III, (1995).


1992


228. B. Gładyszewska, M. Piłat - "Badanie rozumienia i operatywno¶ci definicji wybranych wielko¶ci fizycznych", Annales UMCS , UMCS Lublin, sect.AAA, vol. XLVI/XLVII (1991/1992).


229. L. Gładyszewski - "Mass Spectrometric Investigations of the Alkali Migration of Tungsten at Low Coverages", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XLVI/XLVII (1991/1992) 93-99.


230. L. Gładyszewski - Letter to the Editor "Radio Astronomy", Journal of the Society of Amateur Radio Astronomers, USA, June (1992) , p. 13-15.


231. L. Gładyszewski - "O stopniu jonizacji atomów metali alkalicznych zaadsorbowanych na powierzchni renu", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XLVI/XLVII (1991/1992) 101-109.


232. L. Gładyszewski - "Radioteleskop dla miło¶ników astronomii", Vademecum Miło¶nika Astronomii, Cz. I, Nr 3 (1992) 9-12, kwartalnik popularnonaukowy, wyd. "Vega"; Cz. II, Nr 4 (1992), str. 10-14.


233. H. Murlak-Stachura, M. Piłat "Ekstrakcja jonów ze stref przykatodowych wyładowania jarzeniowego" Annales UMCS vol. XLVI/XLVII, 32 sec. AAA 1991/1992.


234. H. Murlak-Stachura, M. Piłat "Wpływ warstwy przysondowej na proces ekstrakcji jonów" Annales UMCS vol. XLVI/XLVII, 33 sec. AAA 1991/1992.


235. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Badania rozumienia wybranych praw fizycznych, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, Sectio AAA Physica, vol.XLVI/XLVII (1991/1992), 463-468.


236. Z. Wroński, J. L. Sullivan, S. O. Saied, "Energy distribution of heavy particles gnerated in the cathode fall of glow discharge", J. Phys. D:, Appl, Phys. vol. 25, p. 1607, (1992).


237. L.Gładyszewski - "Charge Transfer Activation Energy for Alkali Atoms on Tantalum Surface" IF UMCS Report (1992) 121-122.


238. L.Gładyszewski - "The Solar Radio Emission at 220 MHz in the Year 1992" IF UMCS Report (1992) 119-120.


239. A. Wi¶niewski, B. Gładyszewska, M. Piłat, Studies of Understanding Some Basic Concepts of Physics, I. F. UMCS Report (1992), 113-114.


240. B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski, M. Piłat - "Fizyka VIII", podręcznik dla kl. VIII, cz.II, WSiP, Warszawa (1992); wyd. II popraw. (1993).


1991


241. B. Gładyszewska - "Elementy metodologii w nowych programach fizyki a kształcenie nauczycieli", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Physica, ŁódĽ, Nr 14 (1991).


242. G. Gładyszewski, L. Gładyszewski - "Monte-Carlo Simulation of Surface Diffusion and Monolayer Completion", Phys. Stat. Sol. (b), 166 (1991) K11-14.


243. L. Gładyszewski - "Radioteleskop do amatorskich rejestracji promieniowania radiowego Słońca", Urania, wyd. PTMA Kraków, No 9 (1991) 245-249.


244. L. Gładyszewski - "Radioteleskop do rejestracji promieniowania radiowego", Fizyka w Szkole, Nr 5 (1991) 275-278.


245. L. Gładyszewski, G. Gładyszewski - "Atom-Ion Transition Energies for Alkali Atoms on a Tungsten Surface", Surface Sci., 247 (1991) 274-278.


246. Z. Wroński, "Energy spectrum of ions produced in the cathode fall of ion source", in the book "Advances in Low-temperature Plasma Chemistry, Technology and Application", vol 3, p. 143, Technomic. Publishing CO. INC, Lancaster-Basel, (1991).


247. Z. Wroński, "Computer simulation of energy -angle distribution of ions generated in the cathode fall of a glow discharge", Vacuum, vol. 42, p. 635, (1991).


248. G. Gładyszewski, L. Gładyszewski - "Monte Carlo Simulation of Surface Diffusion", Proc. of the 5-th Conf. on Surface Physics, Puławy 1990, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Vol. IX (1991) 157-160.


249. L. Gładyszewski - "Ionization Degree for Alkali Atoms on Tungsten and Rhenium", Surface Physics, Conference on Surface Physics, ŁódĽ, June 1991, Wyd. Uniwersytet Łódzki, ŁódĽ (1991), str. 102-104.


250. L.Gładyszewski - "The Solar Radio Emission at 220 MHz in the Year 1991" IF UMCS Report (1991) 127-128.


251. L.Gładyszewski - "Atom-Ion Transition Energies for Alkali Atoms on a Rhenium Surface" IF UMCS Report (1991) 125-126.


252. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Difficulties in Understanding the Newton's Third Law among University Students, I. F. UMCS Report (1991), 121-122.


253. B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski, M. Piłat - "FizykaVIII", podręcznik dla kl. VIII, cz. I, WSiP, Warszawa (1991); wyd.II popraw. (1993).


254. L. Gładyszewski - "Zastosowanie metody fluktuacji pr±dów termoemisji jonowej do badań niektórych efektów na powierzchni ciała stałego", Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin (1991) str. 1-43 (mała monografia).


255. L. Gładyszewski - "Investigation of the Surface Ionization Effect by Measurement of the Ion Current Fluctuations", Collected Contributions to Physical Properties of Surface and Subsurface Layer of Condensed Matter, ŁódĽ 1991, str. 9-13.


256. Z. Wroński, "Energy Spectrum of Ions Produced in the Cathode Fall of Ion Sources", Advances in Low-Temperature Plasma Chemistry, Technology, Applications, Technomic Publishing Co., Inc., 1991, 143-148.


1990


257. D±bek J. Adamczyk B. "Termoemisyjne Ľródła wi±zek jonowych", Elektronika XXXI, 10 (1990) 12-17.


258. L. Gładyszewski - "Alkali Migration and Desorption Energies on Polycrystalline Tungsten at Low Coverages", Surface Sci., 231 (1990) 120-124.


259. A.Baran, A.GóĽdĽ, J.J.Szymona, M.Wiertel, Propagacja w ¶wiatłowodach o gradientowym współczynniku załamania w stanie modowym nieustalonym, Rozwój technologii ¶wiatłowodów 1986-1990, Wydawnictwo UMCS, 1990, 502-520.


260. Z. Wroński, "Energy spectrum of ions of the cathode fall in the light of Boltzmann equation", Vacuum, vol. 42, p. 635, (1990).


261. L. Gładyszewski - "Alkali Ion Emission from Tungsten Surface and its Fluctuations", Proc. of the 4-th Conference on Surface Physics, ŁódĽ, XI.1989, Vol. VII, Uniwersytet Łódzki, (1990) , str. 155-158.


262. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Struktury formalno - logiczne z zakresu mechaniki w przypadku uczniów szkół ¶rednich, Problemy Dydaktyki Fizyki, Materiały VIII Jesiennej Szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (1990), 67-73.


263. L.Gładyszewski - "Isotopic Effect in Surface Diffusion of Potassium and Lithium Isotopes" IF UMCS Report (1990) 175-176.


264. L.Gładyszewski - "The 220 MHz Solar Radio Emission in the Years 1987 - 1990" IF UMCS Report (1990) 177-178.


265. G.Gładyszewski, L.Gładyszewski - "Computer Simulation of Surface Diffusion and Monolayer Completion", IF UMCS Report (1990) 75-76.


266. H. Murlak-Stachura, M. Piłat "Influence of Sheath Probe an Ion Extraction" IF UMCS, Report 1990.


267. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Common Features in Students and Teachers Ideas in Mechanics, I. F. UMCS Report (1990), 171-172.


268. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Ideas about Force and Movement among University Students and Physics Teachers, I. F. UMCS Report (1990), 169-170.


269. B.Gładyszewska, L. Gładyszewski, F.Ja¶kowski, M.Piłat - "Fizyka z Astronomi±", podręcznik do kl. IV liceum, red. M. Piłat, WSiP, Warszawa , wyd. I (1990), kolejne wydania uaktualniane, wyd. ostatnie XI (2003).


270. Z. Rzepka, Obserwacje fotograficzne, podrozdz. 2.5, str. 28-29, Obserwacje zaćmień, podrozdz. 8.2-8.8, str. 87-106, Opracowywanie wyników obserwacji zaćmień Słońca, podrozdz. 12.2, str. 133-138, Opracowywanie wyników obserwacji zaćmień Księżyca, podrozdz. 12.3, str. 138-140, Klucz elektroniczny do rejestracji momentów w obserwacjach pozycyjnych i zakryć, Zał±cznik 11, str. 195-197, w Poradniku Obserwatora Pozycji i Zakryć, Zbiorowe (R. Fangor, Z. Rzepka, M. Zawilski) pod red. M. Zawilskiego, wyd. PTMA i Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych "UNIVERSITAS", ŁódĽ-Kraków 1990, wyd. I.


1989


271. D±bek J. Adamczyk B. "Al+ Beam Generation by Means of the Pencil Type Thermoemission Ion Source", Phys. Status Solidi, (a) 112 (1989) 829-833.


272. D±bek J. Adamczyk B. "The Application of the Pencil Thermoemission Ion Source for Determination of the Isotopic Ratio 7Li : 6Li in a Monocrystalline LiF Sample", International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 90 (1989) 187-191.


273. B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski - "Wspomnienia o doc.dr hab. Danucie Stachórskiej", Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 3 (1989).


274. B. Gładyszewska _ "Czy należy stosować analogie w nauczaniu fizyki", Wybrane Problemy Dydaktyki Fizyki, Konferencja w Bieczu (1989).


275. L. Gładyszewski - "Power Spectra and Autocorrelation Functions for Surface Diffusion of Lithium on Tungsten", Surface Sci., 213 (1989) 481-487.


276. L. Gładyszewski - "Spectral Analysis of Adsorbate Induced Ion Thermoemission Noise", Communications of the Department of Chemistry Bulgarian Academy of Sciences, Vol. 22, No 3/4 (1989) 435-440.


277. L. Gładyszewski - "Aktywno¶ć słoneczna - korelacje radiowo-optyczne", Aktywno¶ć Słoneczna, Nr VII, str. 14-18, D±browa Górnicza (1989).


278. H. Murlak-Stachura, M. Piłat "Determination of the Working Conditions of the System for Ion Extraction from Glow Discharge Plasma" Annales UMCS vol. XLIII/XLIV, sec. AAA, 1988/1989.


279. Z. Wroński, "Energy distribution of molecular gas ions generated in a special glow- discharge source", Vacuum, vol. 39, p. 941. (1989).


280. A. Wi¶niewski, Znajomo¶ć i rozumienie zasad dynamiki na poziomie propedeutycznym, Wybrane Problemy Dydaktyki Fizyki, Praca zbiorowa pod redakcj± Ignacego Stępniowskiego (1989), 127-132.


281. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Propozycja wprowadzania zasad dynamiki w szkołach, Materiały XXX Zjazdu Fizyków Polskich (1989).


282. L.Gładyszewski - "Surface Ionization Effect in Adsorbed State for Alkali Atoms", IF UMCS Report (1989) 121-122.


283. A.GóĽdĽ, M.Wiertel, Sp(4,R) ⊃ U(2) Group Chain in Geometrical Optics, Institute of Physics UMCS Annual Report 1989, 21


1988


284. L. Gładyszewski - "Thermoemission of Eu+ Ions and its Fluctuations". Surface Sci., 200 (1988) 386-393.


285. L. Gładyszewski - "Radioteleskop w pracowni astrofizyki i dydaktyki astronomii", Fizyka w Szkole, Nr 1 (1988) 51-54.


286. A.GóĽdĽ, M.Wiertel, Quadratic Optical Media in the Sp(4,R) ⊃ U(2) Group Chain Approximation, Annales UMCS, sectio AAA, vol. XLIII/XLIV, 7, 1988/1989, 57-62.


287. Z. Wroński, M. Piłat, "Energy distribution of oxygen and argon ions generated in a special glow-discharge source", Vacuum, vol. 38, p. 547, (1988).


288. L. Gładyszewski - "Probability Amplitude Distributions of the Li+ Ions Thermoemission Fluctuations", Proc. of the 2-nd Conference on Surface Physics, Wrocław, December 1987, vol. III, ŁódĽ (1988), str. 55-58.


289. L. Gładyszewski - "Investigation of the Rapid Time Variation of Alkali Ion Emission from Tungsten Surface", Proc. of the 3-rd Conference on Surface Physics, Vol. 5, Zakopane 1988, wyd. ŁódĽ (1989) , str. 154-157.


1987


290. D±bek J. Adamczyk B. "Mass Spectrometric Investigation of the Pencil Thermoemission Ion Source", International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 75 (1987) 55-61.


291. L. Gładyszewski - "Systematyczne rejestracje promieniowania radiowego Słońca na często¶ci 220 MHz w Lublinie", Postępy Astronomii, vol. XXXV, z. 4 (1987) 281-285.


292. L. Gładyszewski - "Dyfuzyjno-desorpcyjny model generacji szumów termoemisji jonowej niektórych metali alkalicznych", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XLII (1987) 47-61.


293. L. Gładyszewski - "Radiowe obserwacje Słońca w Lublinie na często¶ci 220 MHz w latach 1985-1986", Aktywno¶ć Słoneczna, No. 6 (1987) 7-14, Wyd. Pałac Kultury Zagłębia, Towarzystwo Obserwatorów Słońca, D±browa Górnicza.


294. L. Gładyszewski - "Spektroskopija szumow termojonnoj emissiji kalija", Powierchnost, Nr 10 (1987) 52-54.


295. Z. Wroński, D. Stachórska, "Electron current of metalic electrode placed in plasma", Ann. Univ., M. Curie -Skłodowska, sec. AAA, vol. XLII, (1987).


296. H. Murlak-Stachura, D. Stachórska, M. Piłat, S. Sienko, "Plazma wyładowania jarzeniowego jako Ľródło jonów" Materiały XXIX Zjazdu Fizyków Polskich, ŁódĽ 1987.


297. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Ruch a siła w pogl±dach uczniów klas V szkół podstawowych, Materiały XXIX Zjazdu Fizyków Polskich, ŁódĽ (1987), 140.


298. Z. Wroński, M. Piłat, S. Sieńko, "Widmo masowo-energetyczne jonów specjalnego Ľródła", Materiały XXIX Zjazdu Fizyków Polskich, ŁódĽ, (1987).


299. L. Gładyszewski - "Investigation of the Surface Ionization Effect by Measurement of the Ion Current Fluctuation", Physics of Solid Surfaces 1987, Proc. of the 4-th Symposium on Surface Physics, Bechyne Castle, Czechoslovakia, September 1987, Elsevier Sci. Publ., Amsterdam, pp. 284-290.


1986


300. B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski, M. Piłat, D. Stachórska - "Rozkład materiału nauczania fizyki w kl. VIII", Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 3 (1986).


301. B. Gładyszewska - "Metafory i analogie w fizyce i w nauczaniu fizyki", Zeszyty Naukowe Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (1986).


302. F. Ja¶kowski, B. Gładyszewska, M. Piłat, D. Stachórska - "propozycje realizacji wybranych tre¶ci programowych działu: ładunek i pole elektryczne w kl. VIII", Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 2 (1986).


303. L. Gładyszewski - "Fractionation Effect in Surface Diffusion of Potassium Isotopes on Tungsten", Isotopenpraxis, 22, No 6 (1986) 212-214.


304. L. Gładyszewski - "Mass Spectrometric Study of the Ion Thermoemission Noise", Int. Journal of Mass Spectrom. and Ion Processes, 69 (1986) 185-190.


305. Z. Wroński, "Ion energy distribution in special glow-discharge ion source", Vacuum, vol. 36, p. 329, (1986).


306. L. Gładyszewski - "Statistical Studies of the Ion Thermoemission Noise", Proc. of the Conference on Surface Physics, December (1986), ŁódĽ, vol. I, str. 11-15.


307. M. Sowa, W. Szyszko, J. Zinkiewicz, J. Sielanko, L. Gładyszewski, L. Głusiec - "Spektrometria mas jonów wtórnych", II Naukowa Konferencja IMJON-85, Prace IPPT, PAN, 30 (1986) 283-299.


308. A. Wi¶niewski, Children's views on the dynamics' principles, Materiały VII Jesiennej Szkoły Problemy Dydaktyki Fizyki, Borowice (1986), 111-112.


309. B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski, M. Piłat, D. Stachórska - "Fizyka 8", podręcznik dla kl. 8, WSiP, Warszawa (1986); kolejne wydania poprawione: (1990), (1991).


1985


310. B. Gładyszewska - "Czy należy stosować analogie w nauczaniu fizyki", Wybrane Problemy Dydaktyki Fizyki, Materiały Konferencji w Bieczu, IKN (1985).


311. Z. Wroński, "Special glow source of positive ions", Vacuum, vol. 35, p. 271, (1985).


312. L. Gładyszewski - "Surface Diffusion of Potassium Isotopes on Tungsten", Proc. of the 7-th Czechoslovak Conf. on Electronics and Vacuum Phys., t. I, str. 254-258, Bratislava, September (1985).


313. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Intuicyjne wyczuwanie zasad dynamiki przez uczniów klas VI, Wybrane Problemy Dydaktyki Fizyki pod redakcj± Ignacego Stępniowskiego, Rzeszów - Biecz (1985), 181-185.


314. Z. Rzepka, Klucz elektroniczny do rejestracji momentów w obserwacjach pozycyjnych i zakryć, Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA, nr 9(18), lipiec 1985, str. 7-9.


1984


315. L. Gładyszewski - "Amatorski radioteleskop słoneczny w Lublinie", Aktywno¶ć Słoneczna, Nr III (1984) 3-14.


316. L. Gładyszewski, L. Głusiec - "Termoemisyjne wła¶ciwo¶ci utlenionego wolframu", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIX (1984) 47-54.


317. L. Gładyszewski, R. Kazański - "Analogowy analizator widma małej często¶ci", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIX (1984) 55-61.


318. L. Gładyszewski - "O pomiarach parametrów funkcji statystycznych stosowanych do opisu szumów w obecno¶ci tła aparaturowego", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIX (1984) 35-46.


319. L. Gładyszewski - "The Isotope Fractionation of Potassium Impurities in Surface Ionization", Isotopenpraxis, vol. 20, 5 (1984) 191-193.


320. Z. Wroński, D. Stachórska, H. Murlak "Rozkłady energetyczne jonów helu w wyładowaniu jarzeniowym" Annales UMCS, Lublin 1984, sec. AAA, vol. XXXIX, 2.


321. H. Murlak-Stachura, D. Stachórska, Z. Wroński "Ekstrakcja jonów z plazmy wyładowania jarzeniowego" Annales UMCS Lublin 1984, sec. AAA vol. XXXIX, 2.


322. H. Murlak, D. Stachórska "Ekstrakcja jonów z kolumny dodatniej wyładowania jarzeniowego" Folia Sec. Scient. Lubliniensis, vol. 26, 1984.


323. A. Wi¶niewski, B. Adamczyk, Wpływ konfiguracji pól: elektrycznego i magnetycznego na efekty wyróżnienia mas w Ľródle jonów z wi±zk± elektronow±, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, vol.26, Mat.-Fiz.-Chem. 1 (1984),17-20.


324. A. Wi¶niewski, B. Adamczyk, Rola elektronów wtórnych w procesie wytwarzania jonów wi±zk± elektronow±, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, vol.26, Mat.-Fiz.-Chem. 1 (1984), 13-16.


325. H. Murlak-Stachura, Z. Wroński, D. Stachórska, "ekstrakcja jonów z plazmy kolumny dodatniej", Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, sec. AAA, vol XXXIX, nr 2, (1984).


326. Z. Wroński, D. Stachórska, "Rozkłady energetyczne jonów helu w wyładowaniu jarzeniowym", Ann. Univ., M. Curie-Skłodowska, sec. AAA, vol XXXIX, nr 2, (1984).


327. L. Gładyszewski - "Mass Spectrometric Study of the Ion Thermoemission Noises", Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 47, No. 936 (1986) 163-170. Proc. of the Solid State Surface Physics Symposium, Wrocław 1984, - 20 Years Cooperation of Wrocław and Leipzig Universities.


328. H. Murlak, D. Stachórska "Wpływ napięcia polaryzacji sondy na pr±d jonów wyci±ganych z plazmy" Materiały XXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, Gdańsk 1984.


329. B. Gładyszewska, M. Piłat, A. Wi¶niewski, Podręczniki szkolne w nauczaniu fizyki w Szwecji, Wybrane Problemy Dydaktyki Fizyki pod redakcj± Ignacego Stępniowskiego, Rzeszów - Biecz (1984), 158-167.


330. A. Wi¶niewski, M. Piłat, Badania rozumienia zasad dynamiki przez uczniów i studentów, Materiały VI jesiennej Szkoły Problemy Dydaktyki Fizyki, Karpacz (1984), 107-108.


331. Z. Wroński, D. Stachórska, "Efektywne Ľródłó jonów z wyładowaniem jarzeniowym", Materiały XXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, Gdańsk (1984).


332. Z. Rzepka, Przerzutnik jednostabilny UCY 74121 i możliwosci jego wykorzystania w służbie czasu, Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA, nr 7(16), listopad 1984, str. 8-10.


333. Z. Rzepka, Zegar kwarcowy w amatorskiej służbie czasu i możliwo¶ci jego wykorzystania (referat na V Seminarium SOPiZ, Bełchatów, 4-6 V 1984), Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryc PTMA, nr 6(15), 1984, str. 6-10.


334. B. Gładyszewska, D. Stachórska, W. Zarębski - "Zautomatyzowane zestawy do demonstracji zjawisk fizycznych", UMCS Lublin (1984): Zesz. X: "Fotopr±dy", Zesz. XI: "Pomiar natężenia pr±du", Zesz. XII: "Komórka Kerra", Zesz. XIII: "Soczewki", Zesz. XIV: "Moment pędu", Zesz. XV: "Prawo Bernoulliego". Zesz. XVI: "Siła elektrodynamiczna".


335. L. Gładyszewski - "Fluctuation Phenomena on Tungsten Surface Investigated by Surface Ionization Method", in: "Physics of Solid Surfaces", Ed. J. Koukal, Elsevier Sci. Publ., Amsterdam (1984) 185-190.


336. Z. Rzepka, Współrzędne geograficzne miejsca obserwacji, rozdz. 1 w Instrukcji dla obserwatorów pozycji i zakryć, Czę¶ć II - Opracowanie obserwacji i obliczenia, zbiorowe (R. Fangor, Z. Rzepka, M. Zawilski), 1983/1984, str. 1-5, praca wydana własnym sumptem przez SOPiZ PTMA w postaci powielanego maszynopisu.


337. Z. Rzepka, Metodyka prowadzenia obserwacji zaćmień, rozdz. 9 w Instrukcji dla obserwatorów pozycji i zakryć, Czę¶ć I - Metodyka prowadzenia obserwacji, zbiorowe (R. Fangor, Z. Rzepka, M. Zawilski), 1983/1984, str. 56-71, praca wydana własnym sumptem przez SOPiZ PTMA w postaci powielanego maszynopisu.


338. Z. Rzepka, Opracowanie obserwacji zaćmień, rozdz. 6 w Instrukcji dla obserwatorów pozycji i zakryć, Czę¶ć II - Opracowanie obserwacji i obliczenia, zbiorowe (R. Fangor, Z. Rzepka, M. Zawilski), 1983/1984, str. 31-38, praca wydana własnym sumptem przez SOPiZ PTMA w postaci powielanego maszynopisu.


339. Z. Rzepka, Obliczanie efemeryd komet, planetoid i planet, rozdz. 8 w Instrukcji dla obserwatorów pozycji i zakryć, Czę¶ć II - Opracowanie obserwacji i obliczenia, zbiorowe (R. Fangor, Z. Rzepka, M. Zawilski), 1983/1984, str. 42-54, praca wydana własnym sumptem przez SOPiZ PTMA w postaci powielanego maszynopisu.


340. Z. Rzepka, Obliczanie efemeryd Księżyca, rozdz. 7 w Instrukcji dla obserwatorów pozycji i zakryć, Czę¶ć II - Opracowanie obserwacji i obliczenia, zbiorowe (R. Fangor, Z. Rzepka, M. Zawilski), 1983/1984, str. 39-41, praca wydana własnym sumptem przez SOPiZ PTMA w postaci powielanego maszynopisu.


1983


341. Adamczyk B. D±bek J. "New type of the "Pencil"- Thermoemission Ion Source", International Journal of Mass Spectrometry and Ion Physics, 46 (1983) 39-42.


342. B. Gładyszewska, M. Piłat, A. Wi¶niewski - "Podręczniki szkolne do nauczania fizyki w Szwecji", Konferencja: Wybrane Problemy Dydaktyki Fizyki, Biecz, wyd.: IKN Warszawa (1983).


343. D. Stachórska, B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski, K. Kliszczewska, M. Wessely - "Badanie programu i podręcznika dla kl.VI szkoły dziesięcioletniej", Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 3 (1983).


344. D. Stachórska, B. Gładyszewska, B. Gocłowska, F. Ja¶kowski, K. Kliszczewska - "Raport z badań podręcznika fizyki", Wybrane problemy z badań podręczników eksperymentalnych dla uczniów klas VI , red. B. Koszewska, IPN, Warszawa (1983).


345. B. Gładyszewska - "Model and Analogy in Science and in Teaching Physics", Annales UMCS, Lublin, Nr 6 (1983).


346. L. Gładyszewski - "Badanie termicznych zależno¶ci parametrów funkcji statystycznych opisuj±cych szumy termoemisji jonowej potasu", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXVIII (1983) 21-30.


347. J. Sielanko, M. Sowa, W. Szyszko, J. Zinkiewicz, L. Gładyszewski, L. Głusiec - "The SIMS Arrangement Based on MI-1201 Mass Spectrometer", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXVIII (1983) 105-114.


348. L. Gładyszewski - "Frakcjonowanie iotopów potasu podczas impulsowej termoemisji jonowej domieszek", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXVIII (1983) 15-20.


349. Z. Wroński, D. Stachórska, J. Karwowski, "Nowe jarzeniowe Ľródło jonów", Folia Soc., Scient., Lublinensis, Mat-Fiz-Chem.,vol. 27, Lublin (1983).


350. Adamczyk B. D±bek J. "Ołówkowe", termoemisyjne Ľródło jonów ze spiralno-stożkow± termoanod±", Materiały 120 Ogólnopolskiego Konwersatorium Spektrometrii Atomowej Emisyjnej i Absorpcyjnej i Spektrometrii Mas, Lublin 13-15 V, 1983, Druk. UMCS, s. 21-24.


351. L. Gładyszewski - "Mass-Spectrometric Study of the Ion Thermoemission Noises", Mater. konfer. "Surface Analysis", Bratislava (1983) 181-183.


352. B. Gładyszewska, L. Gładyszewski - "Astronomia w Podyplomowym Studium Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie", Materiały III Seminarium Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii, Mogilany, 21-23.09.1982, Kraków, 1983, str. 46-49.


353. Z. Rzepka, Wpływ refrakcji atmosferycznej na wyniki pomiarów długo¶ci cięciw w zaćmieniu Słońca, Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA, nr 3(12), lipiec 1983, str. 17-23.


1982


354. L. Gładyszewski, B. Usowicz - "Interferometr do rejestracji promieniowania radiowego Słońca na często¶ci 220 MHz, Annales UMCS, sect.AAA, vol. 36/37 (1981/1982) 89-95.


355. L. Gładyszewski - "Radioteleskop do rejestracji promieniowania radiowego Słońca i Galaktyki na często¶ci 105 MHz", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXVI/XXXVII (1981/1982) 97-106.


356. Z. Rzepka, Amatorskie obserwacje czę¶ciowego zaćmienia Słońca w dniu 15 grudnia 1982 roku w Borowcu pod Poznaniem, Urania nr 7, 1983, str. 134-136, plus zdjęcia na wewnętrznych stronach okładki.


357. Z. Rzepka, M. Zawilski, Zakrycia gwiazd przez Księżyc w II półroczu 1982 roku, Urania nr 4, 1982, str. 115-118.


358. Adamczyk B. D±bek J. "New type of the "Pencil" Thermoemission Ion Source" 9-th International Mass Spectrometry Conference, Wiena 30 August - 3 September, 1982, Abstracts 1/10 - P.


1981


359. B. Gładyszewska - "Badanie umiejętno¶ci wnioskowania z analogii w przypadku uczniów klas szóstych", Materiały XXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, Lublin (1981).


360. B. Gładyszewska - "Wykorzystanie literatury popularnonaukowej w kształceniu uczniów uzdolnionych do fizyki", Zeszyty Zakładu Matematyczno-Przyrodniczego IKN, Katowice (1981).


361. B. Gładyszewska, K. Kliszczewska - "Analiza macierzowa podręcznika fizyki dla kl.VI J.Gintera", Materiały XXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, Lublin (1981).


362. H. Murlak, D. Stachórska, M. Gocłowski "Zwi±zek warstw stoj±cych z ruchomymi w gazach szlachetnych". Folia Soc. Scient. Lublinensis vol.23 1981.


363. Z. Rzepka, M. Zawilski, Zakrycia gwiazd przez Księżyc w Polsce w roku 1981, Urania nr 4, 1981, str. 120-123.


364. Z. Wroński, D. Stachórska, "Bezwładno¶ć czasowa sondy Langmuirea", Folia Soc., Scient., Lublinensis, Mat-Fiz-Chem, 23, Lublin (1981).


365. Adamczyk B. D±bek J. "Ołówkowe" termoemisyjne Ľródło jonów ze sterowanym naciskiem próbki na termoanode", XXVII Zjazd Fizyków Polskich, Lublin, 21-25 IX, 1981, Materiały Zjazdowe UMCS - PTF, s. 182.


366. H. Murlak "Fale jonizacji w neonie - potencjał Novaka" Materiały XXVII Zjazdu Fizyków Polskich, Lublin 1981.


367. H. Murlak "The application of kinetic theory for the description of ionization waves in an axially magnetized plasma" Prac. XV th Int.Conf. Phen. Ionized Gases Contrib Papers, Mińsk 1981, 167.


368. Z. Wroński, D. Stachórska, H. Drabik, "Sonda podwójna w niemakswelloowskiej plazmie", Materiały XXVII Zjazdu Fizyków Polskich, Lublin (1981).


369. Z. Wroński, D. Stachórska, "Disturbance of plasma by variable electric field", XVth ICPIG, Mińsk (1981).


370. Z. Rzepka, Algorytm obliczania prostok±tnych współrzędnych równikowych Słońca metod± przybliżon±, Materiały na II Seminarium Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA, Warszawa, 9-10 V 1981 r., str. 16-19.


1980


371. L. Gładyszewski - "Badanie rozkładu warto¶ci chwilowych amplitud i funkcji spektralnej gęsto¶ci szumów termoemisji jonowej", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIV/XXXV (1979/1980) 55-63.


372. L. Gładyszewski, A. A. Yousssef - "Ionization Potentials of Di- and Triethylamine by the Surface Ionization Method", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIV/XXXV (1979/1980) 31-36.


373. A. A. Youssef, L. Gładyszewski, L. Głusiec - "Mass Spectrometric Study of the First Ionization Potential of Guaiazulene", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIV/XXV (1979/1980) 49-53.


374. L. Gładyszewski - "Influence of Oxygen on the Surface Ionization of Europium on Tungsten", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIV/XXXV (1979/1980) 23-29.


375. Z. Rzepka, M. Zawilski, Zakrycia gwiazd przez Księżyc w II kwartale 1980 r., Urania nr 2, 1980, str. 56-57.


376. Z. Rzepka, M. Zawilski, Zakrycia gwiazd przez Księżyc w III kwartale 1980 r., Urania nr 5, 1980, str. 150-151.


377. Z. Rzepka, M. Zawilski, Zakrycia gwiazd przez Księżyc w IV kwartale 1980 r., Urania nr 9, 1980, str. 282-284.


378. Adamczyk B. D±bek J. Staszewski P. "Opracowania niektórych metod pomiarowych i technologicznych zwi±zanych z konstrukcj± łopat ¶migłowca", Materiały Konferencji "Fizyka dla Przemysłu", Kraków 8-10 IX 1980, Powielarnia AGH, s. 240-241.


379. L. Gładyszewski - Metoda potasowo-argonowa, rozdz. IX.4 monografii pt. "Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów" pod red. W. Żuka, PWN, Warszawa, (1980) str. 411-418.


380. L. Gładyszewski - Jonizacja powierzchniowa i termoemisja jonowa, rozdz. VI monografii pt. "Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów" pod red. W. Żuka, PWN, Warszawa, (1980) str. 228-238.


1979


381. L. Gładyszewski, A. Nagnajewicz - "Fractionation Effect in Thermionic Emission of Lithium Isotopes", Isotopenpraxis, B. 15, 4/1979, Berlin (1979) 104-105.


382. L. Gładyszewski - "Investigation of the Distribution of Thermal Emission of Ion Pulses Amplitudes", Surface Research, t. III, Wyd. Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław (1979), 121-128.


383. Z. Rzepka, Programy obliczeń astronomicznych na kalkulator elektroniczny, Urania nr 4, 1979, str. 110-113.


384. M. Zawilski, Z. Rzepka, Efemerydy zakryć gwiazd przez Księżyc dla Polski, Zakrycia gwiazd przez Księżyc w Polsce w I kwartale 1980 r., Urania nr 12, 1979, str. 376-378.


385. H. Murlak "Fale jonizacji w neonie w obecno¶ci podłużnego pola magnetycznego" II Seminarium Naukowe 82/957/79.


1978


386. B. Gładyszewska, D. Stachórska - "Realizacja optyki kwantowej i fizyki atomowej przy wykorzystaniu literatury popularnonaukowej", Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 2 (1978).


387. L. Gładyszewski - "Badanie heterodyfuzji potasu w polikrystalicznym wolframie", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIII (1978) 79-85.


388. L. Gładyszewski, A. Nagnajewicz - "Efekt wyróżnienia izotopowego w zjawisku termoemisji jonowej litu", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIII (1978) 65-70.


389. L. Gładyszewski - "Badanie rozkładów amplitud impulsowej termoemisji jonowej", Annales UMCS, sec. AAA, vol. XXXIII (1978) 71-77.


390. H. Murlak, D. Stachórska, E. Sitarek "Samoistne fale jonizacji w neonie" Fol. Soc. Scient. Lublinensis vol. 20, 1978.


1977


391. B. Gładyszewska - "Międzyszkolne Koło Fizyków", Materiały II Szkoły Dydaktyki Fizyki, Karpacz (1977).


392. L. Gładyszewski - "Radioteleskop do amatorskich rejestracji promieniowania radiowego Słońca", Urania, Pismo PTMA, Nr 4 (1977) 104-108.


393. J. Skierczyńska, W. Bulanda, L. Gładyszewski, Z. Kubacka, J. Kutnik, J. Ostrokólski, A. Wardak - "Hall's Phenomenon in Cell Membranes of Nitellopsis Obtusa", Studia Biophysica, B63 (1977) N. 3, s. 225-231, Berlin.


394. L. Gładyszewski - "Measurement of the Ionization Potentials of the CeO, PrO and NdO Molecules", XX Colloquium Spectroscopicum Internationale, 7-th International Conference on Atomic Spectroscopy, Praga (1977) 272


395. Z. Zakrzewski, H. Murlak "Studies of small amplitude ionization waves in on axially magnetized helium discharge", Prace IMP PAN Gdańsk 1977, z. 74.


396. Z. Zakrzewski, H. Murlak "Studies of Small Amplitude Ionization Wawes in an Axially Magnetized Plasma of the Helium Discharge", Prace Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, z.74, 1977.


397. B. Gładyszewska, D. Stachórska, W. Zarębski - "Zautomatyzowane zestawy do demonstracji zjawisk fizycznych", UMCS Lublin, (1977): Zeszyt I: "Składanie barw", Zesz. II: "Zwierciadła wklęsłe", Zesz. III: "Liniowa polaryzacja ¶wiatła", Zesz.IV: "Wyładowanie jarzeniowe", Zesz.V: "Genereator drgań relaksacyjnych",Zesz.VI: "Generator drgań sinusoidalnych", Zesz.VII: "Prostowanie pr±du zmiennego", Zesz.VIII: "Pr±dy termoelektryczne", Zesz.IX: "Licznik Geigera-Mullera".


398. H. Murlak "Fale jonizacji w polu magnetycznym", praca doktorska, 1977.


1976


399. Z. Rzepka, Occultations of Stars by the Moon Observed in Poznań in the Years 1974-1975, The Astronomical Reports, vol. III, (Dodatek Naukowy do Uranii), str. 38-40, Kraków 1976.


400. B. Gładyszewska - "Skrypt do ćwiczeń w Pracowni Dydaktyki Fizyki", zeszyt II, UMCS, Lublin (1976).


1975


401. L. Gładyszewski - "Skład izotopowy potasu i litu w meteorycie Pułtusk", Annales UMCS, sec. AA, vol. XXIX/XXX (1974/1975) 257-265.


402. H. Murlak, Z. Zakrzewski, J. Skala "Układ do kompleksowej analizy wpływu pola magnetycznego na parametry samoistnych procesów falowych w plazmie" Wybrane zagadnienia fizyki plazmy. Materiały Seminarium, Lublin 1975, Nr 91/75.


403. H. Murlak, Z Zakrzewski, Z. Nemeczek "Ionization waves in presence axial magnetic field and a macroscopic instability in positive column" Prac. XII Int. Conf. on Phen. in Ionized Gases Eindhoven 1975. Contrib Papers, str. 122.


404. H. Murlak, Z. Zakrzewski, Z.Nemeczek "Ionization waves in presence of an axial magnetic field and a macroscopic instability in positive column" Wybrane zagadnienia fizyki plazmy. Materiały Seminarium, Lublin 1975, Nr 91/75.


1974


405. B. Gładyszewska - "Wykorzystanie literatury popularnonaukowej w klasie VIII", Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 3 (1974).


406. L. Gładyszewski - "Badanie składu izotopowego i zawarto¶ci potasu w meteorycie Pułtusk", Folia Soc. Sci. Lubl., vol. 16 (1974) 89-92.


407. L. Gładyszewski - "Measurement of the Ionization Potentials of the CeO, PrO and NdO Molecules", Folia Soc. Sci. Lubl., vol. 16, z. 2, Mat-Fiz-Chem. (1974) 93-96.


408. H. Murlak, D. Stachórska, K. Majdańska "Rozchodzenie się w plazmie fal jonizacji wywołanych prostok±tnymi impulsami napięcia" Fol.Sec.Scient. Lublinensis vol.16, 1974.


409. Z. Zakrzewski, H. Murlak "Measurements of Detailed Space Structure of Ionization Waves" Physics of ionized Gases Contrib Papers" Rovinj, Jugosławia, 1974.


410. B. Gładyszewska - "Literatura popularnonaukowa z fizyki", skrypt dla studentów sekcji nauczycielskiej, UMCS Lublin (1974).


411. W. Bulanda, J. Mańkowski, H. Murlak, J. Sielewiesiuk "Ćwiczenia Eksperymentalne z Fizyki" Lublin, 1974.


412. A. Wardak, Z. Wroński, "Ćwiczenia eksperymentalne z fizyki; Elektryczno¶ć", Wydawnictwo UMCSu, Lublin (1974).


1973


413. B. Gładyszewska - "Metodyczne opracowanie zagadnienia polaryzacji ¶wiatła", Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 2 (1973).


414. W. Bulanda, L. Gładyszewski, J. Skierczyńska - "Efekt Halla w komórkach Nitellopsis Obtusa", Annales UMCS, sec. AA, vol. XXVIII, 16 (1973) 169-176.


415. L. Gładyszewski - "Masowo-spektrometryczne badania adsorpcji tlenu na powierzchni wolframu", Materiały Elektroniczne, Nr 2, Warszawa (1973) 31-40.


416. L. Gładyszewski, S. Krawczyk, J. Skierczyńska - "Wzmacniacz do badań stanów wzbudzonych komórek organicznych metod± stabilizacji napięcia", Fol. Soc. Sci. Lubl., vol. 15, Nr 2 (1973) 67-71.


1972


417. B. Gładyszewska - " Wykorzystanie literatury popularnonaukowej z zakresu fizyki w praktyce szkolnej" Fizyka w Szkole, Warszawa, Nr 6 (1972).


418. L. Gładyszewski - "Układ Heliocentryczny Mikołaja Kopernika", Annales UMCS, sec. D, vol. XXVII, 3 (1972) 23-36.


419. H. Murlak, D. Stachórska, Z. Wroński "Wpływ impulsów prostok±tnych na zorzę dodatni± wyładowania jarzeniowego" Fol. Sec. Scient. Lublinensis sec. C vol.14, 1972.


420. B. Gładyszewska, F. Ja¶kowski, D. Stachórska - "Skrypt do ćwiczeń w Pracowni Dydaktyki Fizyki", zeszyt I, UMCS, Lublin (1972).


421. L.Gładyszewski, P.Mikołajczak, J.Siwiec-Szaran, M.Subotowicz, W.Tańska-Krupa, J.Wawryszczuk, L.Wójcik -Pracownia Elektroniki - skrypt pod red. L. Gładyszewskiego i M. Subotowicza, Wyd. Annales UMCS, wyd. I (1972), wyd. II poprawione (1977) str.1- 265


1971


422. L. Gładyszewski - "Elektroniczne układy spektrometru mas do pomiaru składu izotopowego ciał stałych", Folia Soc. Sci. Lubl., sec. C, vol. 11 (1971) 21-30.


423. W. Bulanda, J. Mańkowski, H. Murlak, J. Sielewiesiuk "Ćwiczenia Eksperymentalne z Fizyki", zeszyt II, Lublin, 1971.


424. W. Bulanda, H. Murlak, J. Sielewiesiuk, M. Sowa, Z. Wroński, W. Zarębski, "Ćwiczenia eksperymentalne z fizyki, zeszyt II", Wydawnictwo UMCSu, Lublin (1971).


1968


425. B. Gładyszewska - "Aparat do egzaminowania w praktyce szkolnej", Fizyka w Szkole, Warszawa, No 1 (1968).


1966


426. L. Gładyszewski, J. Stolarek - "The Application of a New Push-Pull Amplifier in Plant Electrophysiology", Annales UMCS, sec. C, vol. XXI (1966) 385-394.


427. W. Żuk, L. Gładyszewski, J. Zinkiewicz - "Die Isotopenanalyse an Kalium und Rubidium unter Vervendung einer Thermoionenquelle", Dritte Arbeitstagung űber Stabile Isotope, Akademie Verlag, Berlin (1966) 353-358.


1962


428. L. Gładyszewski, T. Bryk, D. Głos - "The Electronic System for Magnetostriction Effect Measurement", Folia Soc. Sci. Lubl., 2 (1962) 120-124.


1961


429. W. Żuk, L. Gładyszewski, J. Zinkiewicz - "An Isotopic Analysis of Potassium and Rubidium Using a Thermal Ionization Source", Annales UMCS, sec. AA, vol. XVI (1961) 131-139.

 

PHP: T. Pieńkos

Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2011, Nawigacja: Wstecz, Do góry, Start