Dzienne wartości średnie

W ramach XV Spotkań z Fizyką:

prof. dr hab. Longin Gładyszewski

"Jak astronomowie badają Wszechświat"

mgr J. Ciemniewski - demonstracje do wykładu

4 marca 2006, godz. 10.15, aula fizyki, Instytut Fizyki UMCS.


L. Gładyszewski

"30 lat pracy radioteleskopu w Lublinie, 20 lat ciagłych, radiowych obserwacji Słońca."

piątek 10.II.2006, posiedz. OL PTMA i Zakładu, godz. 17, sala 363, III p. IF UMCS (wieżowiec).


Zespół Dydaktyki Fizyki

zaprasza

w dniu 18.III.2004 r. o godz. 1115

do sali 363
 Zakładu Fizyki Ogólnej i Dydaktyki Fizyki

gdzie
 
mgr Roman Rosiek

z Zakładu Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki AP w Krakowie

wygłosi referat

 pt.

Poszukiwanie sposobów zwiększania efektywności zajęć dydaktycznych poprzez elektroniczne monitorowanie rozumienia wykładów przez słuchaczy.


Autor zaprezentuje prototyp urządzenia do szybkiego pomiaru dydaktycznego.
Przedstawi wyniki pomiarów podnoszenia efektywności nauczania fizyki poprzez zapewnienie sprzężenia zwrotnego wykładowcy ze słuchaczami. Zaprezentowane zostaną „widma” deklarowanego rozumienia wykładów fizyki przez uczniów szkół średnich oraz współczynniki korelacji pomiędzy deklarowanym rozumieniem a ocenami szkolnymi.

Światło i cień na lekcjach przyrody

dr Bożena Śniadek

Zakład Dydaktyki Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Seminarium dla nauczycieli fizyki połączone z eksperymentami z optyki

21.09.2002, godz. 15.00 - 17.00, Pracownia Dydaktyki Fizyki IF UMCS, sala 363
Wykorzystanie matematycznych programów komputerowych i kalkulatorów naukowych w nauczaniu i uczeniu się fizyki w gimnazjum

mgr Małgorzata Cieślak-Bieleninik

Instytut Fizyki,
WSP - Częstochowa
09.05.2001 r., godz. 10.00, sala 351 IF UMCS
Zespół Dydaktyki Fizyki zaprasza na spotkanie
z prof. dr hab. Jerzym Ginterem

"Programy komputerowe z fizyki dla klasy III gimnazjum"

Instytut Fizyki,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
21 marca 2001 r., godz. 14.00, sala 613
Seminarium Zakładu Fizyki Ogólnej i Dydaktyki Fizyki
Instytut Fizyki,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
8 marca 2001 r., godz. 10 00, sala 613

nt.
Implikacje wektorowego zapisu prawa Hubble'a.

Małgorzata Klisowska

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Fizyki,
Zakład Dydaktyki Fizyki
35-310 Rzeszów, Al. T. Rejtana 16a,
goskli@atena.univ.rzeszow.pl

STRESZCZENIE

Za najważniejsze odkrycie w dziejach współczesnej kosmologii uważa się dokonania Edwina Hubble'a (1889-1953) i jego współpracowników. Źródłem tego sukcesu naukowego było powiązanie badań nad widmem mgławic i wyznaczaniem odległości odległych od nas galaktyk. Hubble, interpretując zarejestrowane przesunięcie linii widmowych ku czerwieni jako wywołane efektem Dopplera, ustalił prostą liniową zależność pomiędzy prędkością oddalania się galaktyk od ich odległości względem nas. Jednak nie chodzi tu o prostą proporcjonalność odpowiednich wartości skalarnych prędkości i odległości. Zapisując prawo Hubble'a w postaci wektorowej możemy wykazać, że:

(1) ustalona zależność pomiędzy prędkością oddalania się galaktyk od ich odległości względem galaktyki obserwatora pozostaje w zgodzie z zasadą kosmologiczną (tzn. spełnia postulaty jednorodności i izotropowości przestrzeni, w której żyjemy);

(2) stała Hubble'a (H) jest wielkością skalarną i ma kluczowe znaczenie przy opisie wieku Wszechświata.

Prawo Hubble'a i jego implikacje włączono do kształcenia ogólnego w zakresie fizyki. Aparat matematyczny, jakim posługują się uczniowie umożliwia przeprowadzenie stosownych rozważań na poziomie kosmologii niutonowskiej. Uwzględniając aspekt metodyczny tego, że kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni wywołane jest rozciąganiem się przestrzeni (w efekcie powoduje wydłużanie długości fali świetlnej w trakcie propagacji światła od odległych galaktyk do nas) możemy poszukiwać sposobu dydaktycznej prezentacji, która umożliwi nie tylko jakościowe modelowanie prawa Hubble'a, ale przyczyni się do lepszego rozumienia dokonywanych obliczeń i wysnuwanych wniosków.

Celem referatu będzie wyprowadzenie - na poziomie kosmologii niutonowskiej - implikacji (1) i (2) oraz prezentacja prostych eksperymentów modelowych wspomagających wizualizację przeprowadzanych rozważań.
02.03.2000, godz. 11.15, Aula Instytutu FizykiSurface and heavy particles-surface interaction
9.00 - 15.00 on 14th September 1999

Autor referatu Tytul
Prof. G. Gładyszewski, Technical University of Lublin "Stress relaxation effect in metallic superlattices at initial stages of ion beam mixing"
Dr R. Kuduk, UMCS "Continuum photon emission produced by sputtered species"
Dr M. Kulik, UMCS "Ellipsometric investigation of subsurface layer"
Prof. J. L. Sullivan, Aston University "RF plasma modification of GaAs surface"
Dr Z. Wroński, UMCS "Study of fundamental processes affecting the structure of the cathode zone of a dc nitrogen/titanium discharge"
Dr J. Żuk, UMCS "Brillouin scattering study of surface acoustic waves in ion-implanted AIII BV semiconductors"
Place: Institute of Physics, M. Curie-Sklodowska University, Institute of Physics, room 363. Lublin 20-031.

 

PHP: T. Pieńkos

Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2011, Nawigacja: Wstecz, Do góry, Start