Dzienne wartości średnie

W związku z powstaniem Pracowni Dydaktyki Fizyki w lutym 2007 roku na bazie Zakładu Fizyki Ogólnej i Dydaktyki Fizyki informacje zawarte na podstronie "Pracownicy" są nieaktualne i mają charakter historyczny. Aktualna struktura Instytutu Fizyki znajduje się na stronie:
http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/zaklady.php

Nauczyciele akademiccy Zakładu:

L.p. Imię i Nazwisko Telefon Pokój E-mail
1 prof. dr hab. Longin Gładyszewski
kierownik zakładu
537 61 86
537 62 19
353
29
lgladysz
2 dr Helena Murlak-Stachura 537 61 48,
537 62 92
254, 22 murlak
3 dr Małgorzata Wiertel 537 61 50 355 gowier
4 dr Arkadiusz Wiśniewski 537 61 38 356 awisniew
5 dr Zdzisław Wroński 537 61 48,
537 62 92
254, 22 wrona
6 dr Tomasz Pieńkos 537 61 50 355 pienkosDoktoranci:

L.p. Imię i Nazwisko Telefon Pokój E-mail
1 dr Regina Zawisza
obrona 28.01.2002
537 61 48 234 zawiszarPracownicy techniczni Zakładu:

L.p. Imię i Nazwisko Telefon Pokój E-mail / WWW
1 Marek Budziński 537 61 39 360 budzinsk
2 Zbigniew Rzepka 537 62 92,
537 61 48
22, 254 zrzepka
strona WWW

 

PHP: T. Pieńkos

Data ostatniej modyfikacji: 17-06-2016, Nawigacja: Wstecz, Do góry, Start